Interna mellanhavanden

Budgetering & visualisering av interna mellanhavanden

  • Flexibelt
  • Bättre överblick
  • Enkelt 

Gör prisförfrågan

Interna mellanhavanden i Planacy

För koncerner som har ett flertal bolag med många interna transaktioner är budgetering av interna mellanhavanden ofta en stor utmaning. Många bolag sköter dessutom detta i Excel där det manuella arbetet försvårar processen. Med Planacy är det enklare att säkerställa så att de budgeterade transaktionerna elimineras korrekt på koncernnivå – ni sparar tid och får bättre överblick.

Det finns flera sätt att hantera motpartsavstämningar på i ett systemstöd. Nedan finner du två av de metoder som vi främst rekommenderar.  

Läs mer om de bästa lösningarna för motpartsavstämningar 

 

Ena parten bestämmer

I Excel är denna metod svårhanterad, men med Planacy kan man från ett administrationsperspektiv bestämma vilka konton som ska vara motpartskonton och styra så att de endast är editerbara för det ena bolaget – samtidigt visualiseras budgeten eller prognosen för det bolag som ej har rättighet att göra ändringar.

Visualisering av differenser

Enligt den andra metoden visualiserar Planacy vad motparten har budgeterat och speglar det. På så vis tydliggörs differenser och bolaget i fråga kan enkelt godkänna motpartens prognos och därefter automatiskt få sin prognos ifylld med motsvarande intäkt eller kostnad.

Demo: Interna mellanhavanden

Här är en kort demo av hur interna mellanhavanden kan hanteras i Planacy.

Ladda ned vårt datablad om motpartsavstämningar!

Vill du veta mer om Planacy? Ladda ned vårt datablad om motpartsavstämningar eller boka en demo med en av våra planeringsexperter. 

Ladda ned datablad Boka demo

Datablad: Motpartsavstämningar

Lämna din e-post för att visa innehållet.