Investeringar & avskrivningar

Effektiv uppföljning och bättre framåtblick

  • Tidseffektivt
  • Bättre framåtblick
  • Automatiserat

Se webinar om investeringar & avskrivningar 

Investeringar och avskrivningar (CAPEX)

Förenkla prognostiseringen av era kommande investeringar och avskrivningar (även kallas CAPEX) med Planacy. Ni kan enkelt hämta in nuvarande avskrivningar från anläggningsregistret och få en mer detaljerad vy över framtida investeringar och avskrivningar.

Ofta läggs allt för lite tid på investeringsbudgeten – många tenderar att förenkla så mycket som möjligt och budgeterar därför endast en klumpsumma per år för investeringar. Detta ger en korrekt budget för ”EBITDA” på helår, men eftersom budgeteringen av kommande avskrivningar undviks blir budgeten för både nettoresultatet, samt balans- och kassaflödesbudgeten missvisande.

Bättre översikt

Planacy ger er en komplett lista över samtliga budgeterade investeringar och förenklar avstämning av de faktiska investeringskostnaderna med de budgeterade. På så vis får ni en mer effektiv uppföljning och bättre överblick.

Automatiserad inläsning av tillgångar

Att få in avskrivningarna från anläggningsregistret i Excel kräver mycket manuellt arbete, men i Planacy hämtas detta automatiskt. Tillsammans med era prognostiserade investeringar får ni en budget över era totala avskrivningar – ni slipper klippa och klistra mellan olika filer och får en tydlig framåtblick.

Koppla ihop med BS & CF

I Planacy kan sedan prognosen för investeringar och avskrivningar kopplas samman med en balans- och kassaflödesprocess. På så vis får ni en ständigt uppdaterad prognos över avskrivningarnas påverkan på balans-och kassaflödet. Med bättre överblick kan ni fatta mer välgrundade beslut!

Läs mer om balansräkning och kassaflöde

Demo: Investeringar & Avskrivningar

Här ser ni en kort demo över hur investeringar och avskrivningar kan hanteras i Planacy. Du kan även se vårt vårt senaste webinar på ämnet nedan!

Se webinar 

Vill du veta mer?

Ladda ned vårt produktblad eller se vårt webinar om Investeringar & Avskrivningar!

Se webinar  Produktblad

Det lönar sig att ha koll på investeringarna!

Lämna din e-post för att se webinaret.

Investeringar & Avskrivningar Datablad

Lämna din e-post för att visa innehållet.