Kontraktbudgtering

Bättre överblick & hantering av kontrakt

  • Kategorisera & Periodisera
  • Hantera kontraktstyp- & längd
  • Drivarbaserat

Gör prisförfrågan

Förenkla er kontraktshantering

En vanlig utmaning gällande prognostisering av kontrakt är att få en tillräckligt tydlig överblick och korrekt periodisering. Detta gäller särskilt om man har olika typer av kontrakt och kontrakt med olika löptid. Med Planacys drivarbaserade kontraktsbudgetering kan ni enkelt skaffa er en tydlig överblick, förenkla prognostiseringen framåt och dessutom kategorisera och definiera era kontrakt utefter kontraktstyp, kontraktslängd, etc.

Få en mer detaljerad prognos

Planacy kan hantera flera olika typer av kontraktsprognoser så som hyreskontrakt, kontrakt för system, legala kontrakt etc. Med hjälp av ett systemstöd kan ni spara tid samtidigt som ni på ett enkelt sätt får en mer detaljerad prognos över era kontrakt.

Till vänster ser ni ett exempel på hur hyreskontrakt kan hanteras i Planacy.

Förenklad hantering med listor

Oberoende av vilken typ av kontrakt ni prognostiserar för är det i Planacy enkelt att sätta upp listor med kontraktstyper, inmatning för hyra, indexuppräkning och liknande. Ni kan förenkla prognosen och få bättre precision genom att ställa in vilken månad kostnaden uppkommer och/eller hur den ska periodiseras. Om kontrakten exempelvis är intäktsbaserade kan man även sätta upp en beräkning för dessa med hjälp av Planacys kraftfulla drivare.

Läs mer om intäktsbudgetering

Vill du veta mer?

Planacy kan helt anpassas efter era unika behov och processer – kontakta oss så berättar vi mer!

Boka demo Kontakta oss