Projektbudgetering

Enkel och snabb projektbudgetering

Boka demo

Projektbudgetering

Projektbudgetering är ofta komplext, tidsödande och kräver stor anpassning efter företags specifika affärslogik. Med Planacy får ni en plattform som är sömlöst integrerad med er projektuppföljning – vilket förenklar delegerat ägandeskap i processen och gör det möjligt för projektledarna att ge input på ett enkelt och användarvänligt sätt. Ni sparar tid, får ökad kontroll och bättre kvalitet.

Planacy minskar dessutom administrationen i projektbudgeteringen, ger er ökat ägandeskap och mer tid över till analys. Med en delegerad projektbudgetering, på dimensioner och med begrepp som är välkända för projektledarna, blir kvalitén på arbetet betydligt högre.

Enklare att projektprognostisera

Med Planacys moderna och användarvänliga gränssnitt blir det enklare att projektprognostisera och hantera administration. Genom att integrera projektbudgetering med ekonomi- och resultatbudget, samt övriga planeringsprocesser, minskar ni det manuella och tidskrävande arbetet med exempelvis datainsamling.

Hantera komplexa processer

Med genomtänkt teknisk arkitektur, anpassningsbara moduler och planeringsmallar, kan plattformen stödja komplexa planeringsprocesser. Exempelvis successiv vinstavräkning (SVA), flerårsprojekt och anpassade workflows, så som attest för olika projektnivåer och projektstatusar

Demo: Projektprognostisering

Med Planacy får ni en tydlig överblick över projektets kostnader och vilka olika steg i projektet som blivit slutförda. I denna video visar vi bland annat hur man:

  • enkelt kan läsa på utfallsdata fram till valt datum
  • visualisera avvikelser mot projektbudget
  • göra justeringar för att ha en ständigt uppdaterad budget

“Planacy känns fräscht och användarvänligt”

Vi ser nu till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess.

Robert Nauclér
Business Controller på HSB ProjektPartner

Fler kundcase

Vill du veta mer?

Boka demo Se webinars