Resultaträkning

Förenkla resultaträkning med datadriven budget & prognos

  • Drivarbaserat
  • Top-down justeringar
  • Datadrivet

Boka demo

Drivarbaserad budget för intäkter och kostnader

Med hjälp av smarta drivare förenklar Planacy budgetering och prognostisering av både intäkter och kostnader (även kallat profit & loss), vilket gör det enklare att frångå klassisk budgetering på kontonivå i resultaträkningen.

Allting måste såklart i slutändan konsolideras ihop i en resultaträkning, möjligen på olika konsolideringsnivåer och med olika konsolideringsvalutor – men i Planacy sker allt detta automatiskt. På så vis får du alltid en uppdaterad resultaträkning, oberoende av vilka delar du gjort input eller ändringar på.

Resultaträkning med ökat ägandeskap

Med hjälp av smarta drivare och ett kraftfullt workflow-stöd möjliggörs ett decentraliserat arbetssätt, där verksamheten budgeterar på välkända dimensioner och begrepp, i mallar som är anpassade efter er verksamhet – ni får högre kvalité i input och ökat ägandeskap.

Automatisera ert arbete

Från ett top-down perspektiv är det därefter möjligt att göra justeringar i den konsoliderade resultaträkningen, som automatiskt trycks ut på alla sammanhängande processer. Här kan ni också enkelt göra what-if analyser, som även de automatiskt slår igenom på de processer som kopplats ihop. Allt manuellt administrativt arbete försvinner och en controller kan istället lägga mer tid på det som driver verksamheten framåt – den strategiska planeringen.

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform förenklar inte bara er resultaträkning utan kan även effektivisera alla era unika finansiella- och operativa planeringsprocesser

Boka demo Kontakta oss