Uppföljning

Tidseffektiv uppföljning med bättre överblick 

  • Tidseffektivt
  • Bättre överblick
  • BI integration

Boka demo

Uppföljning i Planacy

Med Planacy får ni en enkel och tidseffektiv uppföljning av utfall och avvikelser och ni kan även gruppera kommentarer för att få en bra överblick. Om ni dessutom har ett befintligt BI-verktyg kan detta sömlöst integreras med Planacy för att göra djupare analyser och visualisera avvikelser baserat på de grupperingar som satts upp. 

Demo

I denna video visar vi ett exempel på hur man kan jobba med uppföljning i Planacy, samt hur man kan integrera detta med ett BI-verktyg.

Frågor? Kontakta oss

Integrera med ert BI

Integrera Planacy med ert Business Intelligence system för att få en sammanhängande lösning för budget, prognos och planering, samt analys, uppföljning och rapportering.

Integrera med Business Intelligence

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller boka en demo direkt så visar vi hur Planacy kan automatisera, förenkla och skapa värde för just er verksamhet.

Boka demo Se webinars