Excel och Google Sheets add-ins

Läs ut data från Planacy till Excel och Google Sheets snabbt och enkelt 

Boka demo

Kombinera Planacy med Excel och Google Sheets 

Med Planacy får ni en planeringsplattform som effektiviserar arbetsprocessen samtidigt som ni slipper allt det manuella arbetet och riskerna som budgetering och prognostisering i kalkylblad medför. Med våra add-ins kan du snabbt läsa ut data från Planacy till både Excel och Google Sheets - skapa era prognoser i Planacy och använd Office paketet eller Google Workspace till rapportering och ad-hoc analyser. Eller varför inte låta ert befintliga rapportpaket uppdateras automatiskt från Planacy? 

Verktygslåda i kalkylark

Planacys Excel- och Google Sheets Add-ins är enkla och intuitiva verktygslådor inne i kalkylarken. Med enkla val styr du vilken data som läses ut vilket gör att egna analyser och rapporter baserat prognoser i Planacy enkelt kan sättas upp. Skapa försäljningsanalyser, kassaflödesrapporter eller resultatavvikelser och varför inte koppla dem till Powerpoint och skapa en automatiskt uppdaterad management rapportering? 

Ladda data till Planacy

Vår Add-in fungerar likadant till både Excel och Google Sheets, men i videoexemplet använder vi oss av Excel.  

Även om indata till Planacy naturligtvis kan läsas in automatiskt från era andra system eller datalager finns det ofta ett behov av att komplettera det med ad-hoc inläsning av data från Excel. Använd vår add-in för att enkelt läsa in data från Excel när ni förbereder er prognos, till exempel personallistor eller försäljningsdata.

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan helt integreras och anpassas för din verksamhet – kom igång på bara fyra veckor!

Boka demo Kontakta oss