Rullande prognos

Effektivisera ert prognosarbete  

Effektivisera ert arbete med datadrivna processer och arbeta mer frekvent med rullande prognos.

Boka möte

En planeringsplattform för datadriven och rullande prognos 

Arbeta enklare med rullande prognoser med Planacy. Det viktigaste är att utmana och ständigt utveckla sin egen process för att optimera ett värdeskapande arbete med finansiell planering. I Planacy anpassas systemstödet utifrån era processer samt er affärslogik och ni arbetar enligt den prognosmetod som lämpar sig bäst för er verksamhet. Arbeta mer dynamiskt och frekvent eller helt rullande på månadsbasis – med Planacy möjliggör ni en kontinuerligt uppdaterad finansiell prognos som kan fungera som ett mer välfungerande strategiskt beslutsunderlag.

  

Demo: Rullande prognos

In denna korta demo visar vi ett exempel på hur du kan arbeta med löpande prognoser i Planacy, hur enkelt det är att administrera, samt hur resultatet ser ut i P&L.

Rullande prognos 

Att arbeta mer frekvent och rullande med sin finansiella prognos har aktualiserats i takt med att omvärlden och förutsättningarna förändras allt snabbare. Med Planacy’s kraftfulla stöd och funktioner arbetar ni enligt den metod som lämpar sig bäst för er verksamhet – arbeta rullande 12, 18 eller 24 månader och få såväl en längre prognoshorisont som mer frekvent uppdaterad prognos. 

Automation 

Automatisera era processer för att skapa ett effektivare arbete som underlättar mer frekventa prognoser. Genom automation minimerar ni det manuella arbetet och skapar förutsättningar för att arbeta mer frekvent med era prognoser. 

Vilken prognosmetod passar er bäst? 

Borde ni arbeta med en klassisk budget och prognos, rullande eller med dynamisk längd? Alla metoder har sina fördelar och nackdelar, och vilken som passar bäst varierar beroende på verksamhet och bransch. 

Ta del av guide

Dags att börja arbeta med rullande prognos? 

Kontakta oss idag för att diskutera hur ni enkelt skulle kunna komma igång med ett mer frekvent och rullande prognosarbete, eller ladda ned vår guide om fördelarna och nackdelarna med olika prognosmetoder.

Boka demo Guide: Prognostisering