Scenarioplanering

Effektivare scenarioplanering i Planacy

Med Planacy effektiviserar ni hanteringen och arbetet med scenarioplanering.  

Boka möte

Förbättra prognosarbetet och era finansiella beslutsunderlag 

 

Planacy är skapat för att du enkelt ska kunna decentralisera processen och inhämta information från verksamheten där insikterna är som störst. Arbeta drivarbaserat och parameterstyrt för att få en så kvalitativ budget och prognos som möjligt. Med ett par knapptryckningar kan ni därefter enkelt skapa nya versioner för att modellera olika scenarion och utfall för att öka kvalitén på era finansiella beslutsunderlag och för att kunna fatta bättre strategiska beslut.  

Drivarbaserad scenarioplanering 

Att arbeta drivarbaserat är en nyckel för att skapa en förståelse i verksamheten för vad som driver intäkter, kostnader och resultat. För att ta det till nästa nivå och även skapa en förståelse för hur olika händelser och utfall kan påverka företaget och er verksamhet behöver ni skapa förutsättningar för att effektivt arbeta med finansiell scenarioplanering. Med en drivarbaserad och parameterstyrd prognosprocess i Planacy inhämtar ni kvalitativ input från verksamheten för att därefter kunna skapa olika scenarion för bättre beslutsunderlag. 

Läs också: Hur du möjliggör effektiv scenarioplanering

Automatiserad scenarioplanering 

Att kicka igång ett nytt scenario ska inte ta mer än några knapptryck. Planacy automatiserar stora delar av administrationen med ert finansiella planeringsarbete och förenklar arbetet med scenarioplanering. Ni kan enkelt göra antaganden för exempelvis inflation, valutakurser, lönejusteringar, och råmaterialkostnader eller bara förändrade antaganden på försäljningsprognosen för att direkt se vilken påverkan sådana händelser och korrigeringar skulle få på resultatet och kassaflödet.

Kontakta oss för ett möte

Dags att börja arbeta effektivt med finansiell scenarioplanering?  

Boka en demo med en av våra specialister för att se hur ni kan automatisera delar av ert finansiella planeringsarbete och underlätta arbetet med scenarioplanering 

Boka demo Prisförfrågan