Budgetering

Ett värdeskapande budgetverktyg

  • Automatisera
  • Anpassa
  • Integrera med BI

Gör prisförfrågan

Budgetering i Planacy

Budgetering är ofta komplext, tar lång tid och kräver stor anpassning efter varje företags specifika affärslogik. Budgetverktyget Planacy är utvecklat för att hantera komplexa budgetprocesser och är helt anpassningsbart för ert företag. Ni får ökad kontroll, en budget med högre precision och mer tid till strategiska aktiviteter.

Anpassningsbar budgetprocess

Med Planacy får ni en budget- prognos- och planeringsplattform som är fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Planacy kan hantera allt från HR- och personalbudget till säljbudgetering, projektbudgetering och mycket mer.

Processer i Planacy

En mer automatiserad process

Planacy kan helt integreras med ert BI, DW eller affärssystem. På så vis har ni alltid kvalitetssäkrad referensdata i plattformen och slipper det manuella arbetet med datainsamling, versionshantering, skapandet av mallar, utskick av Excel-ark och konsolidering av budgetmallar.

Integration med Business Intelligence

Vill du veta mer om vårt budgetverktyg?

Ett budgetverktyg ska vara enkelt, effektivt och framförallt flexibelt. Vårt systemstöd för budgetprocesser kan helt anpassas för ert företag – oavsett bransch.

Kontakta oss Boka demo