Budgetering

Ett värdeskapande budgetverktyg

Arbeta mer datadrivet i Planacy och få en bättre budget med ökad kontroll och högre precision. 

  • Automatisera
  • Anpassa
  • Integrera med BI

Gör prisförfrågan

Budgetering i Planacy

Budgetering är ofta komplext, tar lång tid och kräver stor anpassning för varje företags specifika affärslogik. Planacys datadrivna budgetverktyg är utvecklat för att hantera komplexa budgetprocesser och är helt anpassningsbart för ert företag – så att ert arbete blir enklare, mer effektivt och värdeskapande.

Anpassningsbar budgetprocess

Med Planacy får ni en budget- prognos- och planeringsplattform som är fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Planacy kan hantera allt från HR- och personalbudget till säljbudgetering, projektbudgetering och mycket mer.

Processer i Planacy

En mer automatiserad process

Planacy kan helt integreras med ert BI, DW eller affärssystem. På så vis har ni alltid kvalitetssäkrad referensdata i plattformen och slipper det manuella arbetet med datainsamling, versionshantering, skapandet av mallar, utskick av Excel-ark och konsolidering av budgetmallar.

Integration med Business Intelligence

– Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete

“Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe.”

Mia Arnelund – CFO på Filippa K

Läs mer

Vill du veta mer om budgetering i Planacy?

Ett budgetverktyg ska vara enkelt, effektivt och framförallt flexibelt. Vårt systemstöd för budgetprocesser kan helt anpassas för ert företag – oavsett bransch.

Kontakta oss Boka demo