Budgetverktyg

Värdeskapande budgetering

Planacys datadrivna budgetverktyg ger ökad kontroll och högre precision. 

  • Automatisera
  • Anpassa
  • Integrera med BI

Gör prisförfrågan

Ett datadrivet budgetverktyg

Planacys datadrivna budgetverktyg är utvecklat för att hantera komplexa budgetprocesser och är helt anpassningsbart för ert företag – så att ert arbete blir enklare, mer effektivt och värdeskapande.

Anpassningsbar budgetprocess

Med Planacy får ni en budget- prognos- och planeringsplattform som är fullt anpassningsbar efter just er verksamhet, process och era behov. Planacys budgetverktyg kan hantera allt från HR- och personalbudget till säljbudgetering, projektbudgetering och mycket mer.

Processer i Planacy

En mer automatiserad process

Planacy kan helt integreras med Excel eller ert BI, DW eller affärssystem. På så vis har ni alltid kvalitetssäkrad referensdata i plattformen och slipper det manuella arbetet med datainsamling, versionshantering, skapandet av mallar, utskick av Excel-ark och konsolidering av budgetmallar.

Läs mer om Planacys integrationer

– Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete.

“Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe.”

Craig Erdrich
Group Business Controller på Filippa K

Vill du veta mer om Planacys budgetverktyg?

Ett budgetverktyg ska vara enkelt, effektivt och framförallt flexibelt. Vårt systemstöd gör det enklare att skapa och hantera er företagsbudget – oavsett bransch. Boka in ett samtal eller möte med en av våra experter för en diskussion om hur er budgetprocess kan optimeras.

Boka demo Kontakta oss