Integrera med ert Business Intelligence

Integrera Planacy med Business Intelligence

  • MS Power BI®
  • Qlik®
  • Tableau®
  • Excel

Boka demo

Ta tillvara på redan gjorda investeringar

Integrera er business intelligence plattform med Planacys best-of-breed budgetsystem för att ta till vara på och maximera nyttan av era redan gjorda investeringar. Med en sömlöst integrerad plattform för såväl datamodell som analys och uppföljning minskar ni implementationstid, underhåll och förvaltning. Samtidigt blir det enklare för er att bedriva den finansiella eller operativa planeringsprocessen med ökad kvalitet.

Planacy integrerat med MS Power BI®

Microsoft Power BI kombinerar moderna interaktiva visualiseringar med inbyggda marknadsledande datafrågor och modellering. Med uppföljning, analys och rapportering i Power BI får ni tillsammans med Planacy en integrerad budget, prognos och planeringsprocess som bedrivs mer effektivt och med ett ökat värde för verksamheten.

Planacy integrerat med Qlik®

Med QlikView och Qlik Sense kan ni skapa visualiseringar, dashboards och appar som ger svar på företagets viktigaste frågor. Qliks kraftfulla analysverktyg kompletteras med Planacys kraftfulla funktioner för budget, prognos och planering vilket ger er en sammanhängande lösning.

Planacy integrerat med Tableau®

Skapa kraftfulla, attraktiva och illustrativa visualiseringar med Tableau och få mer tid till analys. Genom att integrera Planacy med Tableau® får ni en planeringsprocess som eliminerar det manuella arbetet och ni kan istället fortsätta fokusera på analys och att stödja verksamheten tillsammans med andra värdeskapande aktiviteter.

Planacy integrerat med Excel

Planacy behöver inte ersätta Excel, utan kan också komplettera Excel. Med Planacy får ni en planeringsplattform som effektiviserar den kollaborativa arbetsprocessen samtidigt som ni slipper allt det manuella arbetet och riskerna som budget och prognos i Excel medför. Genom våra Excelintegrationer kan ni snabbt analysera utfallsdata och prognosdata samt göra era egna beräkningar och analyser av budgeten.

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan helt integreras och anpassas för din verksamhet.

Kontakta oss Boka demo