Prognostisering

Bättre framåtblick med automatiska prognoser

Planacys prognossystem underlättar ett mer datadrivet, kollaborativt och kontinuerligt arbete med finansiell prognostisering.

  • Rullande prognoser
  • Bättre framåtblick
  • Automatiska prognosförslag

Se webinar om rullande prognos

Prognossystem

Att förbereda en prognos är ofta både komplicerat och tidskrävande, men med Planacys prognossystem krävs endast några få knapptryck för att sätta upp en ny prognos, fylla alla mallar med relevant utfallsdata och (om så önskas) automatiskt generera ett prognosförslag baserat på KPI:er och trender.

Planacy stödjer även Ad-Hoc-planering, vilket innebär att ni enkelt kan starta upp en ny prognosrunda när omvärlden eller förutsättningarna förändras – för att ni snabbt ska kunna fatta kvalificerade beslut baserat på nya insikter. 

Läs också: Möjligheter (och problem) med rullande prognos

Rullande prognos

Med Planacy som prognossystem kan ert företag enkelt arbeta med rullande prognoser som ger automatiska prognosförslag och bättre framåtblick. Arbeta med finansiell och operativ planering enligt den metod som passar er bäst: Löpande med rullande månader, kvartal, tertial eller halvår, enbart som rullande eller i kombination med en budget.

Bättre framåtblick

Med Planacy får du ett kraftfullt och värdeskapande budget- och prognossystem som är fullt anpassningsbart efter er verksamhet. Genom att implementera Planacy, tillämpa drivare och rullande prognoser, kommer ni med en effektivare arbetsinsats få en bättre, löpande framåtblick som hjälper er att styra företaget i rätt riktning.

Demo: Rullande prognos

I denna video visar vi ett exempel på hur ni kan jobba med rullande prognos i Planacy. I detta exempel visar vi två olika processer: Forecast Admin och P&L. 

Klassisk budget och prognos, rullande med 12-18 månader eller med dynamisk längd?

Det finns flera olika metoder för budgetering och prognostisering och det är inte alltid helt lätt att veta vilken som är bäst. I webinaret och produktbladet nedan listar vi de olika metoderna samt för- och nackdelar.

Produktblad Se webinar

Datablad: Rullande prognos

Lämna din e-post för att visa innehållet.

Se webinar om rullande prognos

Lämna din e-post för att visa innehållet.