Planacy Workshop

Vi rustar ditt företag inför ett systembyte

Planacy Workshop

Med vår innovativa teknologi och konfigurerbara system är det enklare och mindre tidskrävande att genomföra ett systembyte – Planacys workshops rustar ert företag inför ett systembyte och gör verksamheten redo för förändringen.

Vår workshop ger en bra grund oavsett om ni sen väljer att gå vidare med Planacy eller inte. Under workshopen tar vi tillsammans fram utkast på mallar för en eller flera av företagets processer, för att ge en inblick i hur det är att arbeta i ett modernt systemstöd.

Inför workshopen

Innan en workshop förbereder vi genom att sätta oss in i hur er process och verksamhet ser ut. Därför ber vi bland annat om en kort beskrivning av hur planeringsprocessen ser ut, hur ansvaret i processen är fördelat samt om en överblick av er konto- och organisationsstruktur. På så sätt kommer vi optimalt förberedda till workshopen.

Under workshopen

Beroende på förutsättningar och behov hålls en diskussionsbaserad workshop på fyra till fem timmar, fördelat på ett eller två tillfällen. Med det material vi erhållit som grund ritar vi tillsammans upp och konfigurerar hur mallar och processer kan se ut. Under workshopen kommer ni få en bild av hur er process kan drivas med hjälp av Planacy.

Efter workshopen

Efter workshopen får ni tillgång till resultatet i form av en egen Planacy-instans i vårt moln. Detta finns tillgängligt i 14 dagar för att ni ska kunna testa och utvärdera systemet, samt säkerställa att Planacy uppfyller era behov. Ni får även ett dokument med en uppritad process och mallar, samt beskrivningar som kan användas som grund i det fortsatta arbetet med systembytet.

Intresserad av en workshop?

Ni får cirka 16-20 timmars konsultationstid med en budget- och planeringsexpert, där ni tillsammans itererar hur er process kan, och bör se ut i ett systemstöd.

Kontakta oss för mer information