Effektivt planeringsarbete 

Rullande prognos  

Effektivisera mer datadrivna processer och arbeta mer frekvent och rullande med er finansiella planering.

Boka möte

En planeringsplattform för datadrivna och rullande prognoser 

Det viktigaste är att utmana och ständigt utveckla sin egen process för att optimera ett värdeskapande arbete med finansiell planering. I Planacy anpassas systemstödet utifrån era processer samt er affärslogik och ni arbetar enligt den prognosmetod som lämpar sig bäst för er verksamhet. Arbeta mer dynamisk och frekvent eller helt rullande på månadsbasis – med Planacy möjliggör ni en kontinuerligt uppdaterad finansiell prognos som kan fungera som ett mer välfungerande strategiskt beslutsunderlag 

  

Automation 

Automatisera era processer för att skapa ett effektivare arbete som underlättar mer frekventa prognoser. Genom automation minimerar ni det manuella arbetet och skapar förutsättningar för att arbeta med rullande prognoser. 

Rullande prognos 

Att arbeta mer frekvent och rullande med sin finansiella prognos har aktualiserats i takt med att omvärlden och förutsättningarna förändras allt snabbare. Med Planacy’s kraftfulla stöd och funktioner arbetar ni enligt den metod som lämpar sig bäst för er verksamhet – arbeta rullande 12, 18 eller 24 månader och få såväl en längre prognoshorisont som mer frekvent uppdaterad prognos. 

Pris

Vilken prognosmetod lämpar sig bäst för er? 

Arbeta med en klassisk budget och prognos, rullande eller med dynamisk längd - hur får man en mer kvalitativ och frekvent prognos? 

Ta del av produktblad

Dags att börja arbeta med rullande prognos? 

Kontakta oss idag för att diskutera hur ni enkelt skulle kunna komma igång med ett mer frekvent och rullande prognosarbete 

Boka demo Kontakta oss

Planacy Produktblad

Lämna din e-post för att ladda ned produktbladet.

Kontakta oss