Kundcase 

Vi borde ha implementerat Planacy för länge sen! 

Boka demo

RFSU AB kundcase Planacy

– Planacy har omvandlat vår budgetprocess till ett rent nöje

"Planacy har omvandlat en tidigare väldigt tidsödande budgetprocess till ett rent nöje för financeteamet. Nu kan teamet arbeta med aktuellt utfall från vårt ERP i ett lättanvänt system där budgeten konsolideras automatiskt till totaler."

Erik Gudmundsson
CDO på RFSU AB

 

Läs mer

RFSU

RFSU AB är ett helägt bolag av Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) som grundades 1933. Innan RSFU AB implementerade Planacy under 2022 gjorde de sin finansiella planering i Excel.

I Planacy arbetar de med processer för bland annat HR- och personalbudgeteringinterna mellanhavanden, resultaträkning, samt försäljningsbudgetering per kund och produktkategori. RFSU AB har även integrerat Planacy med QlikSense

Besqab

Besqab bildades 1989 med affärsidén att utveckla nya hem med kunskap och förståelse för hur människor vill leva sina liv. För Besqab är den finansiella planeringsprocessen lika komplex som den är affärskritisk.

Besqab använder Planacy för sitt arbete med budget och prognoser, samt för att göra sin finansiella och operativa planering på rullande basis. De främsta delprocesser som hanteras är byggprojekt och investeringar. Besqab har även integrerat Planacy med Qlik Sense.

besqab-logo-planacy

– Vi får både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen.

”Från att ha allt i Excel till ett planeringsverktyg där utfall och prognoser integreras så får vi både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen. Dessutom är det inte enbart uppsatt utifrån managements synsätt utan vår operativa organisation har fått stor påverkan på gränssnitt och innehåll vilket blivit framgångsrikt.”

Magnus Ekström
CFO på Besqab

 

Läs mer

– Vi behövde ett flexibelt och pedagogiskt system och efter en förstudie stod det klart att Planacy uppfyller alla dessa krav och mer.

Genom plattformen har vi fått ett effektivt och kollaborativt verktyg och vi har kunnat öka ansvaret och accountabilityn över vårt finansiella budget- och prognosarbete. Detta är något som tidigare funnits i teorin men nu också kommer fungera i praktiken" 

Kenneth Helin 
EkonomichefBorås Elnät. 

 

Läs mer 

 

 

Borås Elnät

Borås Elnäts fokus ligger på att trygga infrastrukturen för el för boråsare. Företaget har rötter tillbaka till 1890-talet när elnätet började byggas ut i Borås, och idag äger man stora delar av elnätet i Borås. 

I Planacy arbetar Borås Elnät bland annat med processer för intäkts- och resultatbudgetering, personal- och projektbudgetering samt för fördelning av centrala kostnader.  

Clear Channel

Med Planacy har Clear Channel lämnat ett tidskrävande och osäkert Excel bakom sig till förmån för ett mer överskådligt och strukturerat arbetssätt för budget och prognos.

Clear Channel använder Planacy för konto- och kostnadsbudgetering på många dimensioner tillsammans med en detaljerad personalbudgetering.

Clear channel logo

– Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar till ett mer strukturerat och överskådligt arbetssätt gällande budget och prognos.

“Implementationen var snabb och effektiv och vi nådde projektets tids- och budgetmål. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar, exempelvis genom införandet av en mer detaljerad HR- och personalmodul. Vi har nu beslutat att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.”

Björn Fröblom
FP&A på Clear Channel Scandinavia

– Genom att använda Planacy har vi fått en tydligare koppling mellan personal och affärer.

“Vi ser ett klart högre engagemang bland våra 50-tal avdelningschefer som upplever att Planacy förenklat deras arbete, bland annat gällande konsolidering och kommande scenarion som kräver både mindre förberedelser och resurser. Vi är mycket nöjda.”  

Daniel Karlsson 
Business Controller på Elajo 

 

Läs mer 

 

 

Elajo

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag som levererar allt från helhetslösningar till specialuppdrag inom energieffektivisering. Företaget består av två produktionsbolag, ett moderbolag och ett utvecklingsbolag. 

 

Filippa K

Tidigare hade Filippa K en personberoende och Excel-baserad budgetprocess som var mycket tidskrävande. Nu använder de Planacy för sitt löpande prognosarbete och kan jobba mer effektivt med sitt framåtblickande arbete.

Filippa K

– Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete

“Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe.”

Craig Erdrich
Group Business Controller på Filippa K
foodora

– Med Planacy kan vi fatta både snabbare och bättre beslut då vi lättare kan påvisa utfall av alternativa scenarion.

”Vi är jättenöjda med Planacy som underlättar massor i budgetarbetet, vilket var ambitionen när vi gick från vår Excel-lösning till Planacy. Nu kommer vi dessutom använda systemet för mer löpande planeringsarbete också.”

Manfred Bäckström
Business Controller på foodora

 

Läs mer 

 

 

foodora

Med över 10 000 anslutna butiker och restauranger samt 5000 anställda är foodora idag Sveriges mest populära Q-handelsplattform för hemleverans. Deras kraftiga tillväxt ställer stora krav på effektiva och pålitliga processer som underlättar snabbare och bättre beslut.

I Planacy arbetar de främst med olika processer för försäljning och intäkter, direkta kostnader, centrala kostnadsfördelningar samt CAPEX. De har även en dedikerad process för personalprognostisering, samt fördelning av personalkostnader mellan de olika bolagen i koncernen.

Gina Tricot

Gina Tricot är en svensk modekedja som grundades 1997. De levererar kläder till över 30 länder, har över 150 butiker i Skandinavien och mer än 1500 anställda. Med detta kommer ofta avancerade inköpsprocesser och prognoser.

För att förenkla och effektivisera sitt arbete med inköpsbudgetering och lagerprognostisering valde Gina Tricot Planacy, som de dessutom sömlöst har integrerat med Qlik Sense. Gina Tricot använder Planacy både för den årliga budgeten samt för sina fasta och rullande prognoser. Deras långsiktiga plan med plattformen är att strömlinjeforma process efter process för att koppla samman allt i en helhet.

gina-tricot-logo

– Vi behövde få en sanning och enbart en sanning, inte flera olika sanningar baserat på vem som presenterar.

"Med Planacy vill vi minimera användningen av Excel och få snabbare och effektivare processer som vi successivt kommer bygga ut tills hela det finansiella planeringspusslet är klart."

Joachim Modigh
CFO på Gina Tricot

 

Läs mer

Charity Licenser

erikshjalpen-planacy
Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.

linköpings-stadsmission-logo-planacy
Linköpings Stadsmission

En ideell förening som stöttar den enskilda människan till egenmakt och delaktighet i samhället.

WHO UMC
WHO UMC

En ideell organisation som arbetar för säkrare användning av läkemedel och vacciner över hela världen.

Logga-Haglöfs-Planacy

– Planacy ger oss ökad kvalitet på arbetet.

“Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna.”

Tobias Alvers
Business Controller på Haglöfs

Haglöfs

Med Planacy har Haglöfs idag en flexibel och skalbar plattform för deras olika verksamhetsområden. Planacy hjälper Haglöfs med drivarbaserad planering för sälj, direkta kostnader och personal som automatiskt drivs in till resultaträkningen.

Haglöfs behövde en flexibel planeringplattform som kunde konfigureras och anpassas efter verksamheten och planeringsprocessen – något som deras äldre systemstöd inte tillät.

HSB ProjektPartner

HSB ProjektPartners process för budgetering och prognostisering är komplex och affärskritisk. Därför behöver de en plattform som kan hantera komplexiteten. Med Planacy har de nu en flexibel lösning för planering som stödjer ett flertal budgetprocesser.

När HSB ProjektPartner skulle ersätta sin dåvarande lösning från Mercur valde de Planacy för sin budget- och prognosprocess, med integration mot Qlik Sense. Huvudprocessen avser projektbudgetering av nyproduktion med drivande logik för successiv vinstavräkning (SVA). Därtill har de processer för administrativa kostnader samt förvaltningsfastigheter som möjliggör en högre detaljgrad för framtida upparbetning och prognos.

– Planacy känns fräscht och användarvänligt.

“Vi ser nu till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess.”

Robert Nauclér
Business Controller på HSB ProjektPartner
kvd logo

– En plattform som stödjer vår verksamhet och som vi kommer kunna växa med.

”Kombinationen av enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet gjorde att vårt val föll på Planacy.“

Olof Andersson
CFO på Kvdbil

Kvdbil

Kvdbil var i behov av en flexibel planeringsplattform som kunde anpassas efter deras verksamhet och process – ett systemstöd som förenklar och effektiviserar tiden som slutanvändarna och administratörerna lägger på sitt budget- och prognosarbete.

I Planacy arbetar Kvdbil med en verksamhetsanpassad process för budgetering av begagnade bilar som driver intäkter och kostnader till resultatbudgeten, tillsammans med drivarbaserad personalbudgetering för alla anställda.

Mercuri Urval

För att bättre kunna planera och styra sin konsultverksamhet enligt uppsatta och överenskomna målsättningar valde Mercuri Urval att implementera Planacy som ett operativt planerings- och verksamhetsstöd.

Detta gjordes tidigare i Excel och ett annat kundunikt system. Därefter har processen breddats för att idag även stödja, förbättra och effektivisera planering och prognostisering av deras konsulters och säljares kundengagemang och försäljning.

Mercuri logga

– Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna.

“Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.”

Luting Mao
Head of Group Control på Mercuri Urval
office-management-logo

– I takt med att vi växte behövde vi få en högre nivå av spårbarhet och säkerhet, vilket vi nu har med Planacy.

”Vi är mycket nöjda med Planacy. Excel fungerade bra länge, men i takt med att vi växte blev det snabbt ineffektivt. I Planacy får vi en helt annan spårbarhet, en snabbare process och vi kan dessutom jobba med versionshantering.”

Patrik Brodin
Director of Strategy & Business Control på Office Management

 

Läs mer

Office Management

Office Managements insteg i Planacy var budgetprocessen, men idag har de också en löpande prognosprocess för sin resultaträkning och säljprocess tillsammans med hantering av administrativa strukturer och hierarkier. De har även integrerat Planacy med sitt BI-system.

Office Managements är ett rådgivande tjänsteföretag inom allt som rör din arbetsplats. För att kunna erbjuda morgondagens lösningar, spanar de på framtidens trender och kan på så vis skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, samarbete och kommunikation på arbetsplatsen.

Panduro

Panduro är idag marknadsledande inom hobbymaterial i Europa med sina 103 butiker och över 600 anställda fördelat på sex länder. Bolagets rötter går tillbaka till efterkrigstidens Danmark, när man började tillverka egna souvenirer och smycken. På 1950-talet öppnades sedan den första butiken med hobbymaterial. 

I Planacy arbetar Panduro med intäktsbudgetering, personalbudgetering och centrala kostnader. 

Panduro logo

– Att arbeta med Planacy har gett en fin utveckling av vår budgetprocess

"Vi har tidigare jobbat med många Excelark och manuella justeringar och har flyttat siffror fram och tillbaka mellan olika Excelark för att få ihop en helhet. Det har varit en process med flera steg som medfört risk för många fel på vägen. Genom att arbeta med Planacy har Panduro fått en mer strömlinjeformad helhet. Lösningen eliminerar en stor del av de tidigare riskerna, samtidigt som den underlättar arbetet för såväl financeteamet som för de involverade i bolagets budgetarbete.”  

Stefan Rydén 
CFO på Panduro

 

Läs mer 

 

 

Sandqvist Planacy

– Bara tiden vi sparar och säkerheten i prognoserna och processerna är i sig värt varenda krona.

”En stor utmaning för oss var att vi la mycket tid på att uppdatera mallar, och även på att se till så att alla arbetade i rätt Excelfil. Hela upplägget kändes osäkert. Planacy har förenklat och effektiviserat samtliga processer och gjort det möjligt för oss att arbeta mer drivarbaserat. Den största nyttan vi ser med Planacy är helt klart att hela vår budgetprocess är mycket säkrare och effektivare nu." 

Karin Jacobsen
Head of Supply & Operations på Sandqvist

 

Läs mer 

Sandqvist

Sandqvist är ett svenskt bolag som erbjuder stilrena väskor med minimalistisk design. Innan de implementerade Planacy år 2020 använde de Excel som sitt primära verktyg för finansiell planering.

I Planacy arbetar de med flera olika processer så som försäljning, personal, OPEX, investeringar och likviditet samt detaljerad inköps- och lagerhållningsplanering.

Wise Group

Wise Group bedrev sitt budget- och prognosarbete i ett flertal Excel-ark. De saknade ett fungerande workflow samtidigt som kalkylbladen var avancerade och komplexa.

Med Planacy har de fortfarande en komplex budget- och prognosprocess men som är enkel att administrera och använda. Tack vare ett stort antal drivarbaserade mallar för försäljning, personal och underkonsulter som driver in på rätt konto och kostnadsställen underlättar Planacy Wise Groups arbete med budgetering och prognostisering.

WiseGroup_logo-planacy

– Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna.

“Planacy och Millnet BI har även varit två av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat.”

Camilla Molin
Controller på Wise Group
yrkesakademin-logo

– Planacy upplevs som väldigt användarvänligt och förenklar planering av den operativa verksamhet.

”Integrationen till QlikSense tillåter dessutom snabb åtkomst till de viktigaste operativa och ekonomiska nyckeltalen, vilket möjliggör ständig förbättring av YrkesAkademins verksamhet och resultat. Återkopplingen från personalen har varit ytterst positiv.”

Antti Rokala
CFO på YrkesAkademin

 

Läs mer

YrkesAkademin

YrkesAkademin grundades 1997 och är Sveriges största leverantör av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar. Med Planacy har de fått en användarvänlig och sammanhängande lösning som förenklar ett kontinuerligt arbete med budget, prognos och planering samt analys och rapportering.

I Planacy arbetar YrkesAkademin med finansiell budgetering, rullande prognoser samt operativa planeringsprocesser. De delprocesser som hanteras i Planacy är resultatbudgetering, försäljning, personalbudgetering, centrala kostnader samt aktivitetsplanering.

Vem passar Planacy för?

Vi levererar anpassade lösningar till närmare 200 företag från olika branscher. Om ni vill strömlinjeforma den finansiella planeringen, arbeta mer kontinuerligt, minska administration och öka kollaboration samtidigt som ni bibehåller hög kvalitet och säkerhet – då är Planacy för er.

Boka demo  Onboarding