Kassaflödesprognos

Automatisk Balansräkning & Kassaflödesprognos 

Arbeta drivarbaserat hela vägen från intäkter och kostnader till balansräkningen och få en finansiell helhet med en kontinuerligt uppdaterad kassaflödesprognos 

Se demo av balansräkning & kassaflödesprognos

planacy-illustration-3Created with Sketch.user

Ett unikt stöd för balansräkning och kassaflödesprognos  

Få en total överblick över den finansiella prognosen  

Behovet av en kontinuerligt uppdaterad kassaflödesprognos har ökat i takt med att omvärlden förändras allt snabbare. Planacy erbjuder en unik lösning för en automatiskt uträknad och kontinuerligt uppdaterad balansräkning och kassaflödesprognos (likviditetsprognos). Genom drivarbaserade element för intäkter och kostnader får ni kontroll över den prognostiserade resultat- och balansräkningen. Vid justeringar och förändringar i prognosen uppdateras det prognostiserade kassaflödet automatiskt. Helheten hänger ihop och ni får kontroll över hur varje förändring slår mot såväl resultat som kassaflödet.  

  

kassaflödesprognos - budget, planning and prognos

Balansräkning 

Budgetering och en uppdaterad prognos av balansräkningen är något som ofta inte får den tid som den förtjänar. I Planacy administrerar ni enkelt ert regelverk för att få en automatiskt uppdaterad balansräkning som sömlöst hänger ihop med alla drivarbaserade processer. 

 

Kassaflödesprognos

Med en uppdaterad balansräkning är steget inte långt till att ha en ständigt uppdaterad prognos över kassaflödet. Du som är controller eller CFO kan definiera och administrera regelverket i ett enkelt administrativt gränssnitt. Samtliga förändringar kommer ge er en uppdaterad likviditetsprognos för hela prognoshorisonten – oavsett om ni prognostiserar innevarande räkenskapsår eller fler år framåt. 

Se webinar om kassaflödesprognos

planacy-illustration-3Created with Sketch.user
driver-based forecasting

Optimerad likviditetsprognos 

Arbeta aktivt med en detaljerad och regelbundet uppdaterat likviditetsprognos för att säkerställa att ni har nödvändig likviditet framåt eller för att optimera och säkerställa att din likviditet inte blir onödigt stor – och därmed att kapital inte binds i onödan. 

Guide: likviditetsprognos behöver inte vara svårt

Demo balansräkning & kassaflödesprognos

I denna korta demo visar vi hur ni kan:

  • arbeta drivarbaserat hela vägen från intäkter och kostnader till balansräkningen
  • få en finansiell helhet med en ständigt uppdaterad kassaflödesprognos

Se on-demand demo

Automatisera er kassaflödesprognos! 

Ta kontakt och boka en demo idag med en av våra specialister för en diskussion om hur Planacy kan automatisera er balansräknings- och kassaflödesprognos 

Boka en personlig demo Se vår on-demand demo