Planacy Partnerskap

Bli Planacy Partner

Bredda ert produkt- och tjänsteerbjudande, få nöjdare kunder och öka era intäkter!

  • Breddat erbjudande
  • Ökade intäkter
  • Långsiktiga relationer

Ansök här

Marknadens ledande best-of-breed

Planacy är den skandinaviska marknadens ledande best-of-breed system för budget, prognos och planering. Tillsammans med våra partners effektiviserar vi i dagsläget planeringsprocesserna för närmare 100 medelstora till stora företag från olika branscher.

Vår vision är att hjälpa företag att proaktivt blicka framåt och bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande. Vi välkomnar fler progressiva konsultföretag som delar vår vision och vill vara en del av Planacys partnernätverk.

Vår produkt

Planacy är ett kraftfullt verktyg för operativ och finansiell planering. Plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan helt anpassas för olika verksamheter, processer och behov. Denna unika flexibilitet och konfigurerbarhet gör det enkelt för våra partners att skräddarsy, implementera, integrera och förvalta plattformen för sina kunders budget, prognos och planeringsprocesser.

Mer om produkten

Sömlösa BI-integrationer

Planacy kan sömlöst integreras med marknadens ledande BI-system som Qlik®, Tableau® och Microsoft Power BI®. Detta ger kunden en sammanhängande lösning för budget, prognos och planering samt analys och rapportering.

Med Planacy kan era kunder ta till vara på redan gjorda investeringar i såväl datamodell som analys. Integrationen både minskar och underlättar implementation samtidigt som kunden får en lägre förvaltningskostnad. Dessutom skapas optimala förutsättningar för att arbeta mer proaktivt och kontinuerligt med finansiell planering och analys.

Mer om BI-integration

Breddat erbjudande – ökade intäkter

En Planacypartner ansvarar för helheten – licensförsäljning, implementation, support och löpande förvaltning. Med Planacy som kund- och värdeerbjudande får ni som partner inte bara ett större utbud i portföljen utan skapar också ett ökat behov och merförsäljning av era befintliga tjänster. Ni levererar ett större värde till er kund, ökar kundnöjdheten, er ’stickiness’ samt både kortsiktiga och långsiktiga intäkter.

Bli en del av Planacys Partnernätverk!

Fyll i nedan formulär eller kontakta Jimmy Stenqvist Evegård för mer information om partnerskapet och hur ni kan komma igång med att erbjuda den ledande best-of-breed plattformen för budget, prognos och planering.

Ansök om partnerskap