Planacy Partnerskap

Blir Planacy Partner

Bredda ert erbjudande, få nöjdare kunder och öka era intäkter!

  • Breddat erbjudande
  • Ökade intäkter

Vår vision är att hjälpa företag att proaktivt blicka framåt och bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande. Vi välkomnar fler progressiva partners som delar vår vision.

Bredda ert erbjudande

Med Planacy får ni inte bara ett större utbud utan skapar också ett ökat kundbehov och merförsäljning av era befintliga tjänster och programvaror – ni levererar ett större värde till er kund och får ökad kundnöjdhet.

Öka era intäkter

Planacy erbjuder er som partner ökade intäkter genom konsulttjänster vid implementation, förvaltning av Planacy samt merförsäljning av befintliga konsulttjänster. Ett stort värde finns även i Planacys enkla prenumerationsbaserade licensmodell, där ni såklart får god och tillfredsställande partnermarginal.

Intresserad av att bli Planacy Partner?

Kontakta Jimmy Stenqvist Evegård för mer information om hur du blir Planacy Partner!