Produktblad

Best-practices, tips och trix! 

Ladda ned våra produkt-/datablad för att lära dig mer om Planacy, hur ni kan förbättra era planeringsprocesser och arbeta med dessa i vårt system.

Se on-demand demo

Produktblad

planacy-portrait-logo-color
Planacy Produktblad

Här har vi samlat information om Planacy, fördelarna med ett systemstöd, våra integrationer och de processer vi stödjer.

Ladda ner

Ikon controlling
Controlling Datablad

Med ett systemstöd får controllers mer tid över till analys och strategisk utveckling av verksamheten.

Ladda ned

Ikon collaborate
HR- och Personalbudgetering

Lönehantering, valutahantering, lönerevision, rättighetsstyrning & sekretess – så löser vi det i Planacy.

Ladda ner

investments-planacy
Investeringar & Avskrivningar

Utöver de vanliga problemen med Excel tillkommer ytterligare utmaningar vid just prognostisering av investeringar och avskrivningar, vilka enkelt kan undvikas med ett systemstöd.

Ladda ner

Datadriven finansiell prognos
Rullande Prognos

Det finns flera metoder för budgetering och prognostisering och alla har sina för- och nackdelar. Vad som fungerar bäst kan variera beroende på verksamhet och bransch.

Ladda ner

Motpartsavstämningar

Motpartsavstämningar är ofta en stor utmaning för koncerner som har ett flertal bolag med många interna transaktioner. Enligt oss finns det två sätt att hantera dem på.

Ladda ner

Likviditetsprognos behöver inte vara svårt

Planacy erbjuder en unik lösning för en automatiskt uträknad och kontinuerligt uppdaterad balansräkning och kassaflödesprognos (likviditetsprognos).

Ladda ner

Kom igång på 5-8 veckor!

Planacys planeringsplattform kan helt integreras och anpassas efter er verksamhet på bara några veckor.

Boka demo Onboarding