drake-analytics-planacy-partner-logo

Vi flyttar verksamheter i rätt riktning, hjälper företag att bli mer datadrivna samt maximerar värdet av BI-initiativ.

Drake Analytics är ett konsultbolag inom Business Intelligence och Business Analytics som är specialiserat på Qlik-plattformen samt närliggande verksamhetsutveckling.

Drake Analytics är partner med Qlik och levererar helhetsåtaganden kring Sense® och QlikView®. Vi hjälper såväl multinationella koncerner som mindre företag där finansiell och operativ planering är ett vanligt inslag i projekten. Tillsammans med Planacy erbjuder vi kunder och företag en mer flexibel och värdeskapande planeringsprocess.

 

Solution partner

Intresserad av att bli Planacy partner?

Läs mer