Idag behöver Business Controllers lägga ner mer av sin tid på att försöka förutspå olika scenarion. Vår kollega - Mikael Edh talade på eventet Den moderna ekonomiavdelningen om vilka fördelar det finns med automation och rullande prognos från budget till finansiellt styrinstrument.

 

Den moderna ekonomiavdelningen

 

Kraven på att kunna analysera och presentera mer utförliga och frekventa finansiella prognoser blir allt större, samtidigt som fler och fler behöver lägga mer tid på sitt finansiella planeringsarbete. Detta ställer höga krav på företagets Business Controllers att kunna arbeta snabbare, med fler prognoser och utifrån flera olika scenarion. Men det behöver inte vara så. Idag ser vi både en ökad tillgång till kvalitativ data, samtidigt som moderna och kraftfulla plattformar som möjliggör att arbeta mer automatiserat och datadrivet har blivit mer tillgängligt för fler företag. Denna utveckling skapar en möjlighet att förflytta verksamheten och den finansiella styrningen från budgeten, till att bli ett mer välfungerande strategiskt styrinstrument.  

Den 21:a september var Planacys affärsutvecklingschef Mikael Edh inbjuden som talare till Exsitecs event Den Moderna Ekonomiavdelningen. På eventet pratade Mikael bland annat om trender inom finansiell budget, prognos och planering, vilka fördelar det finns med automation, rullande prognos och prediktivitet. Mikael berörde även ämnet effektiv modellering och scenarioplanering.  

Hur bör man arbeta för att snabba upp processen, öka frekvensen och arbeta mer datadrivet för att på detta sätt skapa både en förståelse och högre accountability i verksamheten? Hur förflyttar man det finansiella planeringsarbetet från statiska budgetar och prognoser till strategiska styrinstrument?

Ta del av Mikaels presentation på scen från Den Moderna Ekonomiavdelningen här

 

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera