Den 23 mars 2023 äger Di Controller rum på Grand Hôtel i Stockholm. Där kommer vår egen VD Jimmy Stenqvist Evegård bland annat att tala om det aktuella ämnet prognostisering inom finansiell styrning. Tycker ni att det låter för intressant för att vänta till eventet så har han redan nu skrivit en krönika som berör ämnet. Ni hittar krönikan nedan tillsammans med en länk om hur ni bokar er plats till Di Controller 2023.

Prognos som strategiskt styrdokument

Det finansiella planeringsarbetet blir bara viktigare och viktigare. Men vad hände med budgeten?

 

Vi har tagit oss igenom en pandemi. En pandemi som förändrat världen och lämnade oss med effekter som globala leveransproblem och komponentbrist. Problemen bidrog till ökad inflation och utan minsta föraning stod vi även inför ett obegripligt krig. Det är ingen underdrift att dagens ledare och ekonomiavdelningar börjar bli både vana och få bred erfarenhet av att hantera kriser och ändrade omvärldsfaktorer. Det är inte heller en underdrift att säga att det finansiella planeringsarbetet sällan tidigare varit lika viktigt som idag.

De senaste åren har vi sett ett trendskifte där det finansiella planeringsarbetet i allt mindre utsträckning är en ”politisk” produkt utan istället har blivit en allt viktigare del av den finansiella- och operativa styrningen av verksamheten. Kraven på ekonomifunktionen med CFO, Business- och Finance Controllers i spetsen har ökat och det blir därmed mindre försvarbart att låta individer med er kompetens sitta och ”hacka” excelformler samt konsolidera data och kalkylark. Controllers analytiska förmågor och förståelser behövs till annat och därför behöver repetitiva manuella arbetsmoment elimineras. 

När jag studerat det finansiella planeringsarbetet hos företag har jag noterar två vägval. De företag som varit sega ut ur startblocket och ännu inte gjort någon förändring och de som omfamnat situationen och anpassat både arbete och processer för att skapa optimala förutsättningar till kontinuerlig förändring och förbättring.

Det är nog inte så svårt att lista ut vilket vägval jag förespråkar.

Tittar jag närmare på de förändringsbenägna, de som accepterat situationen och investerat tid i att systematisera, automatisera och optimera sina finansiella planeringsprocesser, ser jag inte bara tydliga tecken på hur de med en datadriven approach har förbättrat kvalitén på sin finansiella budget och prognos, de har också lyckats involvera verksamheten på ett bra sätt. Resultatet; högre engagemang i arbetet och ett ökat ägandeskap över de finansiella målen och planerna.

Jag är övertygad om att denna utveckling bara kommer att fortsätta. Ledningsgruppen kommer att förvänta sig att alltid ha en uppdaterad finansiella prognos, givet senast tillgängliga data och den information som är känd om framtiden, samt vad olika beslut och scenarion skulle kunna betyda för verksamheten. Att inte påbörja resan mot ett mer datadrivet arbetssätt genom systematisering med högre grad av automation, är därför inte ett alternativ.

För den optimistiskt lagda är dock framtiden alltid spännande. Utvecklingen går snabbt och innovativa systemstöd som erbjuder såväl automation som prediktiva modeller förbättras ständigt. Denna utveckling skapar en möjlighet att förflytta er verksamhet och er finansiella styrning från budget och statiska prognoser, till ett mer välfungerande och kontinuerligt uppdaterat styrinstrument.

På DI Controller den 23:e mars kommer vi att fördjupa oss inom ämnet. Vi kommer även ta del av andra intressanta ämnen för oss som brinner för finansiell styrning – välkommen till på Grand Hôtel i Stockholm för en heldag med intressanta och inspirerande dragningar tillsammans med likasinnade.

Ni hittar fler intressanta trender och insikter om organisationers finansiella planeringsarbete i vår årliga rapport The State of Corporate Financial Planning 2023.

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera