Controlling i Planacy

Ökad kontroll och kvalité

  • Decentralisera
  • Minska administration
  • Integrera med BI

Ladda ned datablad

Controlling

Med Planacy kan ni förenkla controlling. Minska det administrativa arbetet för controllers, få en mer decentraliserad process och full kontroll över workflow, versioner, konsolidering och vilka användare som får ta del av vad. Med Planacy slipper ni oron över att Excel-dokument ska haverera och att siffror inte stämmer. Ni får mer tid över till strategiska aktiviteter och att stödja verksamheten i planeringsarbetet.

Decentralisera

Med hjälp av smarta drivare och ett kraftfullt workflow-stöd decentraliserar ni ert budget- och prognosarbete. Verksamheten budgeterar på välkända dimensioner och begrepp, i mallar som är anpassade efter er verksamhet. Ni får högre kvalité i input och ökat ägandeskap.

Planacy vs Excel

I den här videon visar vi hur ni med hjälp av ett modernt systemstöd kan jobba mer effektivt med fördelningar, editerbara pivottabeller och budgetering på olika nivåer.

Frågor? Kontakta oss

Integrera med ert BI, DW eller affärssystem

Planacy kan helt integreras med ert BI, DW eller affärssystem. Det gör att ni alltid har kvalitetssäkrad referensdata i plattformen och att det manuella arbetet med datainsamling, versionshantering, skapandet av mallar, utskick av Excel-ark och konsolidering av allas budgetfiler försvinner.

Integrera med Business Intelligence

"Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet"

Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste".

Tobias Alvers, Business Controller på Haglöfs

Fler kundcase

Förenkla controlling!

Effektivisera och ta kontroll över processerna med Planacy så du som controller får mer tid över till analys och strategisk utveckling av verksamheten.

Ladda ned produktblad

Datablad: Controlling

Lämna din e-post för att visa innehållet.

Boka demo